radiācijas drošība seminārs
Aizvadīts ikgadējais seminārs operatoriem par radiācijas drošības aktualitātēm

Šī gada 2. novembrī, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) jau piekto gadu rīkoja bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm radiācijas drošībā operatoriem, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Semināram bija pieteikušies  vairāk nekā 600 dalībnieki, savukārt tiešsaistē piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki. 

Semināra pirmajā daļā RDC informēja visu jomu pārstāvjus par aktualitātēm tiesību aktos, atbildīgo personu pienākumiem radiācijas drošībā un darba vietas monitoringu. Semināra otrajā daļā, medicīnas un zobārstniecības jomas speciālistiem, RDC un pieaicinātie vieslektori stāstīja par pacientu aizsardzības pasākumiem. Kā ierasts, semināra dalībniekiem - ārstniecības personām - tiek nodrošināti kredītpunkti par dalību seminārā. 

Šis gads bija īpašs ar to, ka RDC aicinājumam atsaucās operatoru pārstāvji un vieslektori, kas dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem. VVD RDC izsaka pateicību VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūts”. 

Video ierakstu no semināra iespējams skatīt VVD Youtube kanālā.

Ārstniecības personām vēl līdz 10. novembrim ir iespēja aizpildīt paštestu, kā arī, pierādot savas zināšanas radiācijas drošības jautājumos, par dalību seminārā saņemt kredītpunktus – 6 TIP (LĀB Sertifikācijas padomes apstiprinājums Nr.TIP2023/6553). 

Paštests pieejams: ŠEIT