atkritumu šķirošana projekts
Aizvadīts VVD organizēts informatīvais pasākums bērniem projekta "Esi zinošs!" ietvaros! par atkritumu šķirošanas ietekmi uz vidi

Prezentējot Valsts vides dienesta (VVD) darbības jomas, sākumskolas vecuma bērni tika iepazītināti ar VVD darbību, skaidrojot un pārbaudot bērnu zināšanas. tajā skaitā, izsakot viedokli par atkritumu šķirošanu uz vidi, kā arī kopīgiem spēkiem pareizi sašķirojot atkritumus.

Pēc prezentācijas norisinājās ekskursija uz SIA "Getliņi Eko" akritumu poligonu, lai nostiprinātu prezentācijas laikā izrunāto un vēlreiz gūtu pārliecību, kāpēc svarīgi ir šķirot atkritumus un atbildīgi izturēties pret resursu izmantošanu. Ekskursijas laikā gūts ieskats gan lielajā atkritumu apjomā, ko ikdienu nogādā atkritumu poligonos, gan tajā, kā atkritumi pārvēršas enerģijā un siltumā, lai audzētu gurķus un tomātus kā spilgtu aprites ekonomikas piemēru.

Zināšanu ieguvei un paplašināšanai par depozīta iepakojumu šķirošanu, ekskursija turpinājās SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" iepakojumu uzskaites un šķirošanas centrā, kur bērni aktīvi iesaistījās sarunās par depozīta iepakojumu apriti un kāpēc tā ir svarīga, kā arī paši redzēja, kā notiek depozīta iepakojuma šķirošana un tālāka apstrāde.

Pasākums tika organizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta Nr. 1-08/23/2023 "Esi zinošs - 2023!" ietvaros.