Aprēķināts videi nodarītais kaitējums par Latvijas jūras ūdeņos noplūdušo naftu no Būtiņģes naftas termināļa ~ 9 000 EUR apmērā

Šī gada 7. februārī, Latvijas atbildīgie dienesti saņēma informāciju par naftas noplūdi no Būtiņģes naftas termināla Lietuvā. Pēc noplūdes Latvijas jūras ūdeņos tika konstatēti 2 piesārņojuma laukumi 0,24 km2 un 0,06 km2 platībā. Aprēķināts, ka kopējais Latvijas teritoriju sasniegušais naftas daudzums bija 0,09 m3 jeb 90 litri. Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, piesārņojumu jūrā savākt nebija iespējams

Rezultātā tika aprēķināts videi nodarītais kaitējums 9 106,37 EUR apmērā. Vienlaikus uzņēmumam jākompensē arī zaudējumi, kas radušies Latvijas valstij saistībā ar reaģēšanu uz piesārņojumu. Tādējādi Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēkiem tiks atlīdzinātas izmaksas par piesārņojuma vietas apsekošanu un novērošanu, kas kopā veidoja 823,31 EUR.

AB “ORLEN Lietuva” kompensēs aprēķināto kaitējumu videi un zaudējumus, kas nodarīts Latvijas valstij.

Valsts vides dienests sadarbojas ar Lietuvas atbildīgajām institūcijām un apmeklēja arī Klaipēdas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru, lai pārrunātu rīcību konkrētajā gadījumā Būtiņģē un turpmāko sadarbību. Ņemot vērā, ka, pēc VVD rīcībā esošās informācijas, kopš 2001. gada no Būtiņģes termināļa notikušas sešas naftas noplūdes, Lietuvas un Latvijas speciālisti ir vienisprātis - lai novērstu naftas noplūžu risku no Būtiņģes naftas termināla nākotnē, būtu jāstiprina vides drošības prasības termināla operāciju laikā un avāriju seku likvidēšanas kapacitāte. 

Kā ziņots, pie naftas pārstrādes uzņēmumam AB "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes naftas termināļa Baltijas jūrā, 7. februārī, pārtrūkstot tankkuģa bojas pietauvošanās trosei, atvienojies šļūtenes savienojums un jūrā noplūduši ap 1400 līdz 1800 litru naftas. Notikuma vietā Lietuvas Jūras spēku meklēšanas un glābšanas kuģis savāca ap diviem kubikmetriem ūdens-naftas maisījuma, taču daļa piesārņojuma sasniedza arī Latvijas ūdeņus.