Iepakojums
info

Ar mērķi veicināt Iepakojuma likumā noteikto prasību izpildi, 28.03.2023. apstiprināts jauns Iepakojuma apsaimniekošanas padomes sastāvs, kas sniedz priekšlikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par normatīvo aktu pilnveidošanu, kas saistīti ar iepakojuma apsaimniekošanu.  

Iepakojuma apsaimniekošanas padome izvērtē dabas resursu nodokļa par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem maksātāju un apsaimniekotāju dokumentus par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu. Tajā skaitā sadarbojas ar apsaimniekotājiem un nevalstiskajām organizācijām, kas saistītas ar iepakojuma apsaimniekošanu. 

Padomes sastāvs: 

  • Laura Anteina (Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece); 

  • Atis Treijs (Valsts vides dienesta Atkritumu aprites departamenta direktors); 

  • Tatjana Alekse (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte); 

  • Zita Budze (Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Reģistrācijas daļas vadītāja); 

  • Ilona Mežniece-Briede (Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece); 

  • Iveta Rubika (Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietniece uzņēmējdarbības vides jautājumos); 

  • Anita Zakarāne – Eglīte (Valsts vides dienesta Atkritumu aprites departamenta iepakojuma apsaimniekošanas vadītāja). 

Pamatojoties uz Iepakojuma likuma 17. panta otro daļu un Ministru kabineta 2011. gada 27. septembra noteikumu Nr. 736 „Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums” 5. punktu 28.03.2023. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izdeva rīkojumu Nr. 1-2/35 par Iepakojuma apsaimniekošanas padomi.