Jaunumi
Dienvidrietumu RVP

Valsts vides dienesta (VVD) struktūrā, ar 2024. gada 1. janvāri, notikušas izmaiņas – turpmāk apvienoti, ar vienotu vadības komandu, darbosies Kurzemes un Zemgales reģionālā vides pārvalde. Restrukturizācijas rezultātā VVD darbu turpinās Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde, kuras vadītāja amatu ieņems līdzšinējais Zemgales reģionālas vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis. 

Nepārtraukta organizācijas attīstība, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem darbiniekiem, ir viena no VVD stratēģiskajām prioritātēm, kas tiek īstenota, pilnveidojot un stiprinot dienesta struktūrvienības un to savstarpējo sadarbību, veicinot vienotu pieeju vides kontrolē un efektīvu savstarpējo sadarbību.

“Zemgales un Kurzemes reģionālo vides pārvalžu apvienošana paredz to, ka efektīvāk tiks izmantoti VVD pieejamie cilvēkresursi un stiprināta pārvalžu kontroles funkcija. Arī līdz šim VVD īstenojis vienotu pieeju vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē, tomēr, apvienojot vides pārvaldes, šo funkciju uzraudzība būs pārskatāmāka. Tāpat plānots ieviest inspekciju specializāciju, kas nozīmē, ka inspektori tiks sadalīti un praksē pielietos padziļinātas zināšanas kādā konkrētā jomā, piemēram, kontrolēs tikai atkritumu, lauksaimniecības vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas operatorus, ” par apvienoto VVD struktūrvienību stāsta tās direktors Hardijs Verbelis.

Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde sastāv no Kurzemes Piesārņojuma kontroles daļas, Zemgales Piesārņojuma kontroles daļas, Dabas resursu kontroles daļas un Zvejas kontroles daļas. Apvienotās vides pārvaldes pārraudzībā, līdzīgi kā iepriekš, īstenojot Lauksaimniecības operatoru kontroles programmu 2021.-2027.gadam, ir vairākas kompetences - lauksaimniecības jomas uzraudzība, kā arī VVD krimināllietās būtiska kaitējuma novērtēšanas kompetenču centrs.

Hardijs Verbelis darba gaitas VVD uzsācis 2002. gadā. Darba pieredze vairāk kā 20 gadu garumā bijusi cieši saistīta ar vides aizsardzību, vadot Zemgales reģionālo vides pārvaldi un kompetenču centru lauksaimniecības jomā. Hardijs Verbelis Latvijas Lauksaimniecības Universitātē ieguvis maģistra grādu Lauksaimniecības mehanizācijā.

Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes pārraudzībā ir sekojošas teritorijas: Jelgavas valstspilsēta, Bauskas novads, Dobeles novads un Jelgavas novads, Aizkraukles novada Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts, Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts un Zalves pagasts, kā arī Liepājas valstspilsēta, Ventspils valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads un Ventspils novads.

VVD vērš uzmanību, ka Kurzemes reģionālās vides pārvaldes un Zemgales reģionālās vides pārvaldes e-adreses no šī gada 2. janvāra vairs nav aktīvas. VVD aicina klientus visus sūtījumus adresēt apvienotajai Dienvidrietumu reģionālajai vides pārvaldei (e-adrese DIENVIDRIETUMI_VVD@90000017078). 

VVD darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu. Plašāk par VVD funkcijām: https://www.vvd.gov.lv/lv/par-mums.