velnezers

Projekta “TRUST ALUM” ietvaros 2024. gada vidū tiks veikta Baltijā pirmā ezera attīrīšana no vēsturiskā fosfora piesārņojuma izmantojot Skandināvijā populāru ALUM metodi. Plānots attīrīt Velnezeru, kas atrodas Juglas apkaimē Rīgā. Tīrīšanā izmantos alumīnija sulfātu. Ezera attīrīšanu veiks eksperti no Zviedrijas ar patentētu EKOBENTIK iekārtu. Zivju zveja tiks veikta pirms un pēc ezera attīrīšanas, lai demonstrētu ALUM metodes nekaitīgumu, zveja ir viena no ezera priekšizpētes aktivitātēm.

Projekta ietvaros Valsts vides dienesta (VVD) ekspertu iesaiste tiks nodrošināta vairākos projekta posmos un ekspertu galvenais uzdevums būs sniegt nepieciešamo informāciju par ALUM metodes praktisko daļu, tehniskās dokumentācijas un uzraudzības prasībām, lai sniegtu skaidras vadlīnijas reģionālajām iestādēm, kā savā valstī orientēties sarežģītajā ezeru apstrādes procesā ar ALUM metodi.

Par ALUM metodi un darbu aktualitāti. Vēsturiskais fosfora piesārņojums veicina aļģu ziedēšanu vasarās, skābekļa daudzuma samazināšanos un ezeru aizaugšanu. Rezultātā samazinās ezeru piemērotība rekreācijai (makšķerēšana, peldēšana), mazinās bioloģiskā daudzveidība un rodas draudi iedzīvotāju veselībai zilaļģu ziedēšanas laikā. ALUM attīrīšanas metodi plaši izmanto dzeramo ūdeņu un notekūdeņu apstrādē, bet metodes pamatā ir dabā sastopamā alumīnija sulfāta sāls pielietošana fosfora saistīšanai nogulumos. Zviedrijā ar panākumiem ALUM attīrīšanas metodi izmanto vairāk nekā 60 gadus un ir vismaz 250 pozitīvu piemēru. Metodes priekšrocības ir ātrs rezultāts (ūdens dzidrums palielinās jau dažu dienu laikā) un ilgtermiņa pozitīva ietekme, kas var saglabāties gadiem. Velnezers izvēlēts par Baltijas mērogā pirmo ALUM metodes demonstrācijas vietu.

Kādēļ attīrīs tieši Velnezeru? Velnezers ir beznoteces brūnezers, kas atrodas daudzstāvu māju ielokā - Rīgā, Juglas apkaimē. Ezers vienmēr bijis nozīmīgs vietējiem iedzīvotājiem. Te mazgāta veļa, peldināti zirgi, apkārtējā teritorija kādreiz izmantota lauksaimniecībai, līdz tika blīvi apbūvēta. Cilvēku darbības rezultātā ezerā nonāca lieli fosfora apjomi. Velnezera bioloģiskā daudzveidība ir noplicināta, ūdenī ir maz skābekļa un vasarās var novērot aļģu ziedēšanu. Ezera kvalitāte ir zema un tas aizaug.

Aktivitātes norisināsies projekta TRUST ALUM (Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam) ietvaros, kurā deviņas partnerorganizācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas sadarbosies ALUM metodes popularizēšanā un ieviešanā Baltijas valstīs. Vairāk par projektu lasi ŠEIT

Informāciju sagatavoja un kontakti saziņai:
Inga Retiķe, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, komunikācijas vadītāja
inga.retike@lhei.lv
tālr. +37129195637