Jaunumi

Informējam, ka Valsts vides dienestam piederošai putekļu monitoringa mērīšanas iekārtai, kas atrodas Liepājā, Sliežu ielā 7a ir atjaunota darbība pēc plānotas apkopes un kalibrēšanas.

Putekļu monitoringa staciju dati ir pieejami Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē:

http://www.vvd.gov.lv/kontrole/puteklu-monitorings/