Jaunumi

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (RVP) ir uzdevusi AS “B.L.B. Baltijas Termināls” līdz 16.augustam iesniegt informāciju par  pasākumiem smaku emisiju samazināšanai. Uzņēmumam pieprasīta informācija par uzlabojumiem, ko tajā veiks vēl pirms pārkraušanas termināļa modernizācijas.

VVD Lielrīgas RVP pa tālruni un mobilajā aplikācijā Vides SOS bieži saņem iedzīvotāju sūdzības par naftas produktu smaku Mīlgrāvja teritorijā. Šīs smakas galvenokārt rodas tad, kad tankkuģī  pārkrauj naftas produktus.

Sūdzības par smakām parasti tiek saņemtas ar īsu laika intervālu un vienas pārbaudes laikā vides inspektori izskata vairākas sūdzības vienlaikus. Šā gada jūlijā notika sešas pārbaudes. To laikā apstiprinājās divi traucējošas smakas gadījumi, ko fiksēja smaku protokolā un par situāciju informēja arī pašvaldību.

Šobrīd AS “B.L.B. Baltijas Termināls” izsniegtajā piesārņojošas darbības atļaujā noteikts, ka uzņēmumam pastāvīgi jānodrošina nepārtrauktā smaku monitoringa staciju darbība. VVD Lielrīgas RVP ir uzdevusi sekot līdzi monitoringa staciju rādījumiem un veikt nepieciešamās darbības smaku ierobežošanai vai samazināšanai. Tāpat ir noteikts, ka nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos jāpārtrauc naftas produktu kraušana.

Pēc pieprasītās informācijas saņemšanas, VVD Lielrīgas RVP lems par rīcībām un termiņiem, kādos plānotie uzlabojumi jāievieš.