Valsts vides dienests  ir veicis tehniskas izmaiņas informācijas sistēmas "TULPE" integrācijā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.

Lūdzam Valsts vides dienesta E-pakalpojumu portāla lietotājus informēt, ja tiek konstatētas problēmas ar uzņēmuma piesaistīšanu Lietotāja profilā vai uzņēmumu datu ielasīšanu no Uzņēmumu reģistra (Ražotāju atbildības sistēmu izveides e-pakalpojumos), rakstot uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv.

Paldies!