DRN
DRN

2024. gada 1. ceturksnī, Valsts vides dienests (VVD) piešķīris atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa (DRN) 89 jauniem uzņēmumiem, savukārt 62 uzņēmumiem atbrīvojums pārtraukts. Pavisam no DRN nomaksas atbrīvoti 5 519 uzņēmumi, kas ir par 18 vairāk nekā 2023. gada 4. ceturksnī.

Uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (IEP) palielinājies par 4, savukārt par 10 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEI). Par 15 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par depozītu (DEP), savukārt uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par transportlīdzekļiem (NTL) samazinājies par 1. Uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par videi kaitīgām precēm (VKP) nav mainījies. Ar 2024. gada 1. janvāri, pirmo reizi 5 uzņēmumiem piešķirts atbrīvojums par tabakas izstrādājumu ar filtriem atkritumu apsaimniekošanu (TIF).

DRN atbrīvojuma saņemšanai no 2024. gada 1. janvāra pieteikti 89 nodokļa maksātāji, kuri līdz šim atbrīvojumu nesaņēma. VVD piešķīra atbrīvojumu no DRN par IEP 49 nodokļa maksātājiem, 18 par VKP, 28 par EEI, 2 par NTL, 15 par DEP un 5 par TIF. Savukārt 45 nodokļa maksātāji vairs neturpina saņemt atbrīvojumu par IEP, 18 par VKP, 18 par EEI un 3 par NTL.

No 2024. gada 1. janvāra Latvijā, saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu un 2022. gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 781 “Par Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem”, darbību sākusi jauna ražotāju atbildības sistēma tabakas izstrādājumiem ar filtriem (TIF). Jaunizveidotās RAS objekts ir tabakas izstrādājumi ar filtriem (cigaretes un citi smēķēšanas izstrādājumi ar plastmasu saturošiem filtriem) un tās mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada izsmēķi, uzliekot ražotājam finansiālu atbildību par vidē nonākušo izsmēķu apsaimniekošanu un infrastruktūras izveidi smēķēšanas atkritumu savākšanai publiskās vietās.