DRN
DRN atbrīvojuma saņēmējiem pievienojas 140 uzņēmumi

2023. gada 1. ceturksnī Valsts vides dienests (VVD) piešķīris atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa (DRN) 140 jauniem uzņēmumiem, savukārt 69 uzņēmumiem atbrīvojums pārtraukts. Pavisam no DRN nomaksas atbrīvoti 5336 uzņēmumi, kas ir par 51 vairāk nekā 2022. gada 4. ceturksnī.

Uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (IEP) samazinājies par 37, savukārt par 34 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEI). Par 1 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par transportlīdzekļiem (NTL) un par 14 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par depozītu (DEP), savukārt uzņēmumu skaits, kas saņem atbrīvojumu par videi kaitīgām precēm (VKP) nav mainījies.

DRN atbrīvojuma saņemšanai 2023. gada 1. ceturksnī pieteikti 140 nodokļa maksātāji, kuri līdz šim atbrīvojumu nesaņēma. VVD piešķīra atbrīvojumu no DRN par iepakojumu 106 nodokļa maksātājiem, 31 par VKP, 58 par EEI, 1 par NTL un 15 par DEP. Savukārt 59 nodokļa maksātāji vairs neturpina saņemt atbrīvojumu par IEP, 12 par VKP, 10 par EEI un 1 par DEP.

VVD atgādina, ka atbilstoši DRN likumā noteiktajam nodokļa maksātājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gada laikā ir 300 kilogramu vai vairāk, ir pienākums piedalīties ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā. Savukārt, atbilstoši Iepakojuma likumā noteiktajam, depozīta iepakotājam, kura radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kilogrami vai vairāk, ir pienākums apsaimniekot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu visā Latvijas teritorijā.

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 4. pantam ar nodokli apliek VKP, EEI (6. pielikums), IEP (7. pielikums) un NTL (26. pants). 

Nodokli par VKP, EEI, IEP un NTL nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto VKP, EEI, IEP un NTL reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: