DRN
Tabula

2022. gada 3. ceturksnī Valsts vides dienests (VVD) piešķīris atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa (DRN) 80 jauniem uzņēmumiem, savukārt 92 atbrīvojums pārtraukts. Pavisam no DRN nomaksas atbrīvoti 5314 uzņēmumi, kas ir par 14 mazāk nekā 2022. gada 2. ceturksnī.

Tabula_DRN

Uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (iepakojums) samazinājies par 4, par 11 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par videi kaitīgām precēm (VKP),  par 12 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEI), nav izmainījies uzņēmumu skaits, kas saņem atbrīvojumu par transportlīdzekļiem (TL).

DRN atbrīvojuma saņemšanai 2022. gada 3. ceturksnī pieteikti 80 nodokļa maksātāji, kuri līdz šim atbrīvojumu nesaņēma. VVD piešķīra atbrīvojumu no DRN par iepakojumu 74 nodokļa maksātājiem, no kuriem 67 jauni uzņēmumi (3 reģistrētas izmaiņas), 25 par VKP, no kuriem 18 jauni uzņēmumi (7 reģistrētas izmaiņas), 32 par EEI, no kuriem 24 jauni uzņēmumi (8 reģistrētas izmaiņas). Jauni atbrīvojuma saņēmēji par transportlīdzekļiem nav pieteikti. Reģistrētās izmaiņas saistās ar nodokļa maksātāju pāreju no vienas ražotāju atbildības sistēmas uz citu, vai atkārtotu dalību sistēmā pēc pārtraukuma, līguma pārslēgšanas, vai līguma papildināšanas. Savukārt 92 nodokļa maksātāji vairs neturpina saņemt atbrīvojumu – 75 par iepakojumu, 11 par VKP un 19 par EEI.

No 01.07.2022. atbrīvojuma no DRN samaksas par depozīta iepakojumu saņēmēju pulkam pievienojas 33 uzņēmumi, no kuriem 18 nesaņem atbrīvojumu par cita veida iepakojumu.

Pamatojoties uz iesniedzēju prasījumu, VVD pagarināja atbrīvojuma no DRN par IEP, VKP un EEI visiem SIA “Zaļā josta” līgumpartneriem un SIA “Eco System” VKP līgumpartneriem līdz šī gada 31.decembrim.

VVD atgādina, lai DRN likumā noteiktās personas, kurām ir pienākums maksāt DRN par iepakojumu, VKP, EEI un transportlīdzekļiem saņemtu atbrīvojumu no DRN samaksas, tām ir jānoslēdz līgums ar ražotāju atbildības sistēmas apsaimniekotāju, kuram ir spēkā esošs līgums ar Valsts vides dienestu (skatīt šeit). Līgums noslēdzams līdz 14.08.2022., lai atbrīvojumu saņemtu sākot ar 2022. gada ceturto ceturksni. Personas, kurām rodas depozīta iepakojums, jāslēdz līgumu ar SIA “Depozīta iepakojuma operators” - https://depozitapunkts.lv/bizness-iepakotajiem.