DRN
DRN atbrīvojuma saņēmējiem pievienojas 95 uzņēmumi

2024. gada 2. ceturksnī Valsts vides dienests (VVD) piešķīris atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN) 95 jauniem uzņēmumiem, savukārt 80 uzņēmumiem atbrīvojums pārtraukts. Pavisam no DRN nomaksas atbrīvoti 5 536 uzņēmumi, kas ir par 17 vairāk nekā 2024. gada 1. ceturksnī.

Uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (IEP) palielinājies par 13, par 6 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEI), par 8 palielinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par videi kaitīgām precēm (VKP), savukārt uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par transportlīdzekļiem (NTL) palielinājies par 1. Uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par tabakas izstrādājumu ar filtriem atkritumu apsaimniekošanu (TIF) nav mainījies, bet par 3 samazinājies uzņēmumu skaits, kas saņēma atbrīvojumu par depozīta iepakojumu (DEP).

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri, atbrīvojums no DRN samaksas par DEP stājas spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā, kas saistīts ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā. Ņemot vērā minētās izmaiņas normatīvajā regulējumā, VVD piešķīra atbrīvojumu no DRN par DEP 3 nodokļa maksātājiem (vienam ar 2024. gada 1. februāri un diviem ar 2024. gada 1. martu), savukārt 6 nodokļa maksātāji vairs neturpina saņemt atbrīvojumu par DEP. Kopumā DRN atbrīvojuma saņemšanai uz 2024. gada 1. aprīli pieteikti 95 nodokļa maksātāji, kuri līdz šim atbrīvojumu nesaņēma. VVD piešķīra atbrīvojumu no DRN par IEP 74 nodokļa maksātājiem, 21 par VKP, 24 par EEI un 1 par NTL. Savukārt 61 nodokļa maksātājs vairs neturpina saņemt atbrīvojumu par IEP, 13 par VKP un 18 par EEI.