Jaunumi

Otrdien, 2020. gada 26. maija, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD) saņēma informāciju par paaugstinātu radiāciju sadzīves atkritumu kravā, kas nogādāta Getliņu cieto sadzīves atkritumu poligonā.

VVD inspektori nekavējoties izbrauca uz notikumu vietu, kur, veicot pārbaudi, identificēja radiācijas piesārņojuma avotu – nelielu stikla veida iepakojumu ar kristāliska veida vielu, kas uzrādīja paaugstinātu radionuklīda rādija (Ra) klātbūtni.

Ievērojot drošības prasības, identificētais priekšmets tika iepakots un nodots VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas nogādāja to izpētei un pēc tam apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” Baldonē. 

Pēc radioaktīvā priekšmeta nodošanas, VVD inspektori, veicot turpmāko pārbaudi, nekonstatēja paliekošo radioaktīvo piesārņojumu notikuma vietā. Tāpat noskaidrots, ka konkrētais priekšmets sadzīves atkritumos izmests Dārzciema vai Pļavnieku rajonā, kur atkritumi savākti gan no daudzdzīvokļu mājām, gan privātmājām.

Tā kā identificētais priekšmets bija iesaiņots plastikāta maisā kopā ar citiem sadzīves atkritumiem un uz maisa netika konstatēts radiācijas piesārņojums, šī priekšmeta atrašanās kopējā sadzīves atkritumu konteinerā nav radījusi bīstamību atkritumu transportlīdzekļa vadītājam un iekrāvējam, kas veica sadzīves atkritumu savākšanu, kā arī iedzīvotājiem, kas dzīvo teritorijā, no kuras atkritumi izvesti uz poligonu.

Lai novērstu radiācijas piesārņojuma negatīvo ietekmi, kas pastāv uzglabājot šādas vielas vai priekšmetus mājsaimniecībā, aicinām atsaukties iedzīvotāju, kas sadzīves atkritumos Dārzciema vai Pļavnieku rajonā, izmetis šo priekšmetu, lai sniegtu papildus informāciju par šī priekšmeta izcelsmi un vietu, kur tas līdz šim uzglabāts. Iedzīvotāju aicinām zvanīt uz VVD Radiācijas drošības centra tālruni +371 26565626 vai sūtot e-pastu uz rdc@vvd.gov.lv. Sākotnējā priekšmeta un tā iepakojuma apskate liecina, ka tas visdrīzāk varētu būt vēsturiskais mantojums no PSRS laikiem.

Rādijs ir radioaktīva viela. Stabilākā rādija izotopa 226Ra pussabrukšanas periods ir 1600 gadi.