Jaunumi

Valsts vides dienests aicina Latvijas iedzīvotājus līdz depozīta sistēmas dzērienu iepakojumam ieviešanai Latvijā, t.i., 2022. gada 1. februārim, izlietoto iepakojumu nodot atkritumu dalītās savākšanas laukumos. Savukārt, izlietotā iepakojuma ar depozīta sistēmas marķējumu izvešana lielos apjomos uz Lietuvu un Igauniju ir administratīvais pārkāpums.

Tā kā Lietuvā un Igaunijā jau vairākus gadus darbojas  izlietotā iepakojuma (stikla, plastmasas pudeļu un skārdeņu) depozīta sistēmas, arvien biežāk Latvijas iedzīvotāji, vēloties nopelnīt, izlietoto iepakojumu ar depozīta sistēmas marķējumu lielos apjomos ved nodot uz Lietuvu un Igauniju.

Šāda atkritumu izvešana* ir uzskatāma par pārrobežu atkritumu sūtījumiem, kuriem ir izvirzītas stingras prasības. Tā kā depozīta sistēmas kontekstā iedzīvotājiem ārpus Lietuvas un Igaunijas nav iespējams izpildīt šīs prasība, šādi sūtījumi ir uzskatāmi par nelikumīgiem, bet rīcība – par administratīvo pārkāpumu. Persona, kas organizē šādus sūtījumus, var tikt saukta pie administratīvās atbildības un par šo pārkāpumu var piemērot sodu līdz 1100 eiro.

Tā piemēram, Lietuvas kompetentās iestādes konstatēja gadījumu, kad fiziska persona no Latvijas izveda uz Lietuvu 200kg izlietota depozīta iepakojuma. Par šo pārkāpumu kaimiņvalsts atbildīgā iestāde informēja Valsts vides dienestu, kas šī gada septembrī personai piemēroja 70 eiro sodu.

* izvesto depozīta iepakojuma atkritumu daudzums uz Lietuvu >20 kg un uz Igauniju >4 kg