Ievērībai autoservisu īpašniekiem – vides statistikas pārskati par atkritumiem vairs nav jāsniedz

Pēc Valsts vides dienesta (VVD) ierosinājuma, izdevies panākt grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos*, kas atbrīvo autoservisu īpašniekus no pienākuma ik gadu iesniegt vides statistikas pārskatu par atkritumu apsaimniekošanu.

“Šobrīd VVD reģistrēti 2 727 visa veida transportlīdzekļu remonta un apkopes darbnīcas, kas ir nepilni 3 000 uzņēmumu, kuriem no šī gada marta vairs nav nepieciešams iesniegt vienu no vides statistikas pārskatiem.  Ar šiem grozījumiem ir panākta administratīvā sloga mazināšana nozīmīgam skaitam piesārņojošo darbību veicēju. Vienlaikus jāatzīmē, ka remontdarbnīcas ir tie objekti, kuros VVD veic pastiprinātu uzraudzību ar mērķi pārliecināties, ka servisi darbojas atbilstoši vides prasībām,” par MK noteikumu grozījumu nozīmi stāsta VVD Attīstības un uzraudzības departamenta direktore Olita Matejūna.

*Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām, kas paredz, ka mehānisko transportlīdzekļu darbnīcas operatoriem nav pienākums iesniegt ikgadējo "Veidlapu Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" stājušies spēkā no 21.03.2024. (https://likumi.lv/ta/id/350597).

Līdz aprīļa sākumam, VVD ir reģistrēti 2 727 visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).