HES Jaunumi

Lielāko daļu upju un ezeru klāj bieza ledus un sniega kārta. Aktuālā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka tuvākajā nedēļā strauji paaugstināsies gaisa temperatūra un atsevišķās teritorijās iespējams pieaugs nokrišņu daudzums (lietus veidā), pastāv augsts pavasara palu un plūdu risks.

Vēršam uzmanību, ka strauji sākoties atkusnim un palielinoties nokrišņu daudzumam (lietus veidā) ir  iespējami plūdi. Ņemot vērā iespējamo straujo atkusni, atgādinām, ka ekspluatējot hidroelektrostacijas (HES), nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību:

Precīzi ievērot ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumus – „HES ūdenskrātuves darbība ārkārtējos apstākļos” un rīkoties saskaņā ar HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumiem un drošuma programmu:

Tāpat aicinām operatorus īpašu uzmanību pievērst HES, kur jau zināmi iespējamie apdraudējumi apdzīvotām vietām, cilvēkiem un īpašumiem, kā arī operatoriem savstarpēji saskaņot HES, kas darbojas kaskādē, darbību.

Konstatējot avārijas situācijas, operatoram nekavējoties jāinformē pašvaldība un Valsts vides dienests!