Jaunumi

Sakarā ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem Covid-19 pandēmijas ierobežošanai Nozvejas importa un reeksporta sertifikātu oriģināli ir jāatstāj Valsts vides dienesta (VVD) pastkastītē, kas novietota pie VVD Zvejas kontroles departamenta ēkas, Voleru ielā 4, Rīgā.  

Dokumentus vēlams iesniegt vismaz 48h pirms muitošanas procedūras uzsākšanas, lai VVD būtu iespējams veikt dokumentu pārbaudi un reģistrēt informāciju LZIKIS (Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma). Ja dokumenti iesniegti vēlāk, tad attālinātā darba dēļ VVD nevar garantēt dokumentu apstiprināšanu bez aizkavēšanās. Apstiprinātie dokumenti, tāpat kā līdz šim, importētājiem ir pieejami savā LZIKIS kontā.