radiācijas drošība
RDCseminars

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, iedzīvotāju interešu lokā nonāk arī jautājumi, kas saistīti ar drošību radiācijas apdraudējuma gadījumos. Lai sniegtu informāciju par valsts gatavību un rīcību radiācijas draudu novēršanā, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (VVD RDC) darbinieki tikās ar Rīgas apkaimju biedrību pārstāvjiem un Rīgas pašvaldības speciālistiem.

Lai informētu sabiedrību, ka Latvijai šobrīd radiācijas apdraudējuma nav un vienlaikus skaidrotu, kā rīkoties iespējama radiācijas apdraudējuma krīzes situācijā, VVD Radiācijas centra darbinieki 15. septembrī piedalījās Rīgas domes organizētajā pasākumā „Kā iedzīvotājiem rīkoties radiācijas avārijas gadījumā”, kur klātienē varēja tikties ar Rīgas apkaimju biedrību pārstāvjiem, lai pārrunātu ar radiācijas drošību saistītus jautājumus un katras institūcijas rīcību konkrētā situācijā. Radiācijas drošības centra darbinieku stāstījumam ikviens interesents varēja sekot līdzi arī Rīgas domes Facebook kontā, kur interesi par šiem jautājumiem izrādījuši ap 1500 iedzīvotāju.

Tikšanās laikā dalībniekus informēja par nepārtrauktu RDC radiācijas mērījumu monitoringu, operatīvu apstākļu novērtēšanu, kā arī par situāciju ārvalstīs, kur tiek apsekoti iespējamie riski, ko var radīt kaimiņvalstīs esošās atomelektrostacijas. Tika pārrunāts arī rīcības modelis, kas rekomendējams ārkārtas situācijā un citas valsts atomelektrostacijas kodolavārijas gadījumā. 

Savukārt 16. septembrī RDC speciālisti piedalījās Rīgas pašvaldības darbinieku tiešsaistes seminārā „Gatavība un rīcība radiācijas avārijās”, kurā kopskaitā bija ap 900 klausītāju. Līdztekus informācijai par rīcību ārkārtas situācijās, semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar radiācijas drošības uzraudzības sistēmu, jonizējošā starojuma avotiem Latvijā un institūciju atbildību radiācijas avārijas gadījumos.

Papildinformācijai Valsts vides dienests ir sagatavojis informatīvo materiālu par aizsardzības pasākumiem atomelektrostaciju avāriju gadījumā, kas pieejams ikvienam interesentam VVD tīmekļa vietnē.