Statistikas pārskati
traucejumi

Valsts vides dienests (VVD) aicina operatorus, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, sākt aizpildīt vides aizsardzības oficiālās statistikas pārskatu “2-Gaiss”, “2-Ūdens” un “3-Atkritumi” veidlapas.  

Dati Vienotajā vides informācijas sistēmā ir jāiesniedz līdz 2023. gada 1. martam. VVD informē, ka šogad tehniski nebūs iespēja iesniegt vides statistikas pārskatus pēc Ministru kabineta noteikumos noteiktā termiņa, pēc 1. marta.