Valsts vides dienests (VVD) informē, ka 2021. gada 31. decembrī beidzās noslēgtie līgumi ar šādiem ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotājiem:

  • SIA “Zaļais Centrs” par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu;
  • SIA “Zaļais Centrs” par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu;
  • SIA “ElektroVIDE” par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu.

Līgumus ar SIA “Zaļais Centrs” VVD noslēdza atkārtoti (laikposmam no 01.01.2022. – 31.12.2024.), bet ar SIA “ElektroVIDE” līgumu atkārtoti nenoslēdza, jo apsaimniekotājs nebija noslēdzis līgumus par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Šāda prasība ir priekšnoteikums, lai VVD noslēgtu līgumu ar ražotāju atbildības sistēmas apsaimniekotāju un apliecina, ka apsaimniekotājs nodrošina normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tai skaitā - mājsaimniecībā radīto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu Latvijas Republikas teritorijā visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kurus apsaimnieko sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu.  

SIA “ElektroVIDE” līgumpartneriem atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārtām beidzās 2021. gada 31. decembrī un nākamajam periodam nav piešķirts.

Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas var saņemt, slēdzot līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotājiem, kuriem ir spēkā esošs līgums ar VVD:

https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/razotaju-atbildibas-sistemas-ras-/