vadlinijas_tirgotajiem

Valsts vides dienests informē, ka līdz ar dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas darbības sākumu Latvijā, ir aktualizējušies jautājumi par tukšā depozīta iepakojuma pieņemšanu un uzglabāšanu.

Ņemot vērā tirgotāju norādītos tukšā depozīta iepakojuma pieņemšanas un uzglabāšanas problēmjautājumus un izaicinājumus, Valsts vides dienests organizēja tikšanos ar Pārtikas un veterināro dienestu un SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”. Tikšanās laikā tika spriests, ka nepieciešams izstrādāt vadlīnijas, kas paredzētu pasākumu kompleksu piesārņojuma novēršanai, lai tirdzniecības vietās, uzglabājot izlietoto depozīta iepakojumu līdz tā nodošanai transportēšanai, kā arī to transportējot, novērstu mikrobioloģiskā piesārņojuma risku.

Tādējādi, atsaucoties uz tirgotāju norādītajiem problēmjautājumiem un ņemot vērā tikšanās laikā pārrunāto, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” ir sagatavojis vadlīnijas (ieteikumus) par labo praksi tirgotājiem saistībā ar izlietotā depozīta iepakojuma uzglabāšanu un sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu izstrādājis vadlīnijas tirgotājiem un pārvadātājiem par izlietotā depozīta iepakojuma apriti tirdzniecības vietās un pārvadāšanu, lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbību atbilstoši tai noteiktajam tiesiskajam regulējumam un vienlaikus ievērotu pārtikas drošības prasības.