Informācija presei Jaunumi

Šonedēļ Valsts vides dienesta (VVD) inspektori veic pārbaudes iepriekš identificētās paaugstināta riska industriālajās zonās un degradētajās teritorijās visā Latvijā, pārbaudot kopumā vairāk nekā 20 dažādas teritorijas un kopumā vairāk nekā 170 uzņēmums. Pārbaužu laikā konstatēts, ka katrs trešais uzņēmums, t.i., ~30% no visiem pārbaudītajiem, strādā bez nepieciešamās atļaujas piesārņojošai darbībai. Lielākoties tie ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošanu, autoservisi, kā arī metālapstrādes darbnīcas.

Tāpat pārbaužu laikā VVD inspektori ~20% gadījumos papildus konstatēja arī citus pārkāpumus, kas saistīti ar vides prasību neievērošanu. Visbiežāk VVD konstatējis pārkāpumus, kas saistīti ar neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu – teritorijas piegružošanu, bīstamo atkritumu uzglabāšanu, piemēram, mucas ar naftas produktu atkritumiem un demontēta šifera atkritumi, riepu un būvniecības atkritumu uzglabāšanu. Tāpat kādā objektā konstatēta arī nesaskaņota plastmasas atkritumu izvietošana šim nolūkam neparedzētā un nepiemērotā vietā.

Šīs kontroles kampaņas laikā vides inspektori īstenoja principu “Konsultē vispirms!” – gadījumos, kad vides inspektori konstatēja, ka uzņēmums veic darbību bez nepieciešamās atļaujas, uzņēmumam tiks dots laiks pārkāpuma novēršanai, t.i., atļaujas saņemšanai. Kopumā VVD konsultējis gandrīz 70 uzņēmumus par to darbībai nepieciešamo vides atļauju un to, kā šo atļauju saņemt.

Šī kontroles kampaņa ir viens no pasākumiem VVD mērķtiecīgi īstenotajā darbā, lai panāktu atbilstību – vides aizsardzības prasību ievērošanu uzņēmumu darbā.

2019. gada nogalē VVD jau veica pilotprojektu – īsā termiņā pārbaudot 222 autoservisus visā Latvijā. Šo pārbaužu laikā neatbilstības tika konstatētas ~40% no pārbaudītajiem uzņēmumiem. Ņemot vērā iepriekšējā kampaņā konstatēto un turpinot iesākto darbu, šogad tika mainīts pārbaudes fokuss. Šogad kampaņas pārbaudes mērķis bija ne tikai autoservisi, bet plašākas teritorijas, kur koncentrējas gan nelegāli autoservisi, gan nelegāli atkritumu apsaimniekošanas vai ražošanas uzņēmumi.

Lai veicinātu vides prasību ievērošanu, VVD arī turpmāk plānojis īstenot principu “Konsultē vispirms!”. 2020. gada nogalē plānots īstenot izglītojoša kampaņu Latvijas autoservisiem par vides prasībām, kas jāievēro to darbībā un kā to paveikt. Tās laikā visā Latvijā notiks arī izglītojoši semināri autoservisu īpašniekiem un darbiniekiem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu studentiem, kas apgūst automehāniķa profesiju.

infografika