radiācijas drošība
LSP un RDC seminārs pašvaldībām par radiācijas drošību

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) 8. decembrī pēc Latvijas Pašvaldību savienības iniciatīvas, informatīva semināra laikā, informēja pašvaldības par to, kā darbojas radiācijas drošības uzraudzības sistēma Latvijā, kādi ir jonizējošā starojuma avoti Latvijā un kādu iespējamo apdraudējumu šie avoti var radīt.

Tāpat tika detalizēti apspriests jautājums par iespējamajiem pārrobežu radiācijas piesārņojuma riskiem tuvumā Latvijas teritorijai esošajām atomelektrostacijām un piemērojamiem piesardzības pasākumiem un institūciju rīcību šādā situācijā. Semināra laikā tika pievērsta uzmanība tieši pašvaldību lomai radiācijas avāriju gadījumos. 

Savukārt Aizsardzības ministrija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedza ieskatu par plānotajiem civilās aizsardzības pasākumiem, kas saistīti ar vispārējo sabiedrības informēšanu un sasaisti ar militārajiem draudiem un šādas situācijas nepieciešamības analīzes iekļaušanu pašvaldību civilās aizsardzības plānos.

VVD tīmekļa vietnē: https://www.vvd.gov.lv/lv/riciba-radiacijas-avariju-gadijumos ir pieejama plašāka informācija par iedzīvotāju rīcību radiācijas avāriju gadījumos.

Informatīvā semināra videoieraksts ir pieejams Latvijas pašvaldības savienības tīmekļa vietnē: LPS - Videoarhīvs