Dalība depozīta sistēmā
dep p

Ar Valst vides dienesta dalību aizvadīts SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) organizēts mediju pasākums, kura laikā DIO plašāk informēja par depozīta sistēmas ieviešanas progresu un plānotajiem darbiem.

“2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Izmaiņas, ko nesīs depozīta sistēmas ieviešana, skars visas dzērienu apritē  iesaistītās puses – ražotājus, tirgotājus un dzērienu patērētājus. Obligātā dalība ir noteikta gan depozīta iepakojuma pārdevējiem (tirgotājiem), kuru tirdzniecības zāles platība valstspilsētās ir no 300 m2, bet citās administratīvajās teritorijās – no 60 m2, gan ražotājiem. Aicinām gan ražotājus, gan tirgotājus būt atbildīgiem un savlaicīgi iesaistīties depozīta sistēmā,” norāda Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietniece Laura Anteina.

Nākamo divu mēnešu laikā plānots noslēgt atlikušos līgumus ar tirgotājiem un depozīta iepakotājiem (ražotājiem un importētājiem), kuriem likums nosaka obligātu dalību depozīta sistēmā. Tāpat turpinās arī depozīta sistēmas infrastruktūras izveide – šobrīd Latvijā uzstādīti 320 taromāti un 22 āra kioski, savukārt līdz nākamā gada 1. februārim plānots uzstādīt ~700 automatizētos pieņemšanas punktus, tostarp 150 āra kioskus. Līdztekus tam turpināsies centrālā uzskaites un šķirošanas centra būvniecība, kurā tiks nodrošināta nodotā depozīta iepakojuma uzskaite, sašķirošana un sagatavošana pārstrādei.

Pasākuma ietvaros DIO prezentēja depozīta sistēmas jauno zīmolu un nosaukumu “Depozīta punkts”. Savukārt sabiedrības informēšanas nolūkos no šodienas darbību uzsāk mājaslapa www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram konti, kuros iedzīvotājiem būs pieejama aktuālā informācija par gaidāmo depozīta sistēmu.

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko, visa veida alus un citu alkoholisko (līdz 6%) dzērienu iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam būs jāiemaksā depozīts 0.10 EUR apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas varēs saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kas reģistrēts Depozīta sistēmas reģistrā, kā arī iepakojums būs iztukšots.

Plānots, ka kopumā tukšos depozīta iepakojumus 2022. gada 1. februārī varēs nodot aptuveni 1400 depozīta punktos visā Latvijā. Aptuveni puse (~700) depozīta punktu būs automatizēti, un tajos depozīta iepakojumu varēs nodot taromātos. Depozīta sistēmas darbības sākumā plānoti arī ~700 manuālie pieņemšanas punkti, kuros iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.Tāpat turpināsies līgumu slēgšana ar tirgotājiem, kuri vēlas pieņemt depozīta iepakojumu brīvprātīgi, tādējādi līdz 2022. gada beigām kopējais pieņemšanas punktus skaits visā Latvijā pārsniegs 1500 punktus, no kuriem vairāk nekā 1000 būs automatizētie pieņemšanas punkti, bet 500 – manuālie pieņemšanas punkti.