avārija NAI
nai

Svētdienas vakarā notiekot ārkārtas situācijai Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervurārā, daļa no attīrīšanas ūdeņiem nonāk jūrā. Cilvēku veselībai draudu nav, taču iedzīvotāji ir aicināti tuvākajās dienās izvairīties no peldēšanas piekrastes teritorijās sākot no Liepājas pilsētas pludmales uz ziemeļiem līdz Sakas pagastam. Tāpat iedzīvotājiem tiek lūgts tuvākajās dienās samazināt ikdienas ūdens patēriņu, lai preventīvi samazinātu notekūdeņu iekārtās nonākušā ūdens daudzumu.  

“Šobrīd tiek apsekota Liepājas ūdens teritorija - notekūdeņu pieņemšanas kamera, kur tiek attīrīti sērudeņi, kurš sastāv no 2 kanāliem, no kuriem 1 ir bojāts - sagruvusi siena, otrs kanāls ir funkcionējošs, tā darbība tiks atjaunota diennakts laikā. Inspektori veic teritorijas apsekošanu un filmēšanu ar dronu jūrā,” VVD reģionālās vides pārvades direktore Evita Šestakova.

Par situāciju Liepājā ir informēta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas ir aktīvā saziņā ar vides dienestu un Liepājas pašvaldības vadību. Uz vietas strādā Valsts vides dienests (VVD), lai kopā ar citiem ekspertiem apzinātu situāciju un iespējamos vides piesārņojuma draudus. Tāpat tiek strādāts pie iespējamiem risinājumiem operatīvai situācijas novēršanai. 

Iedzīvotāji ir aicināti sekot līdzi oficiālajai informācijai par tālākajām norādēm.