Jaunumi

Šodien, 28.oktobrī, turpinās naftas produktu savākšanas darbi Liepājas ostas akvatorijā, kur sestdienas, 26.oktobra rītā, zem Portugāles karoga kuģojošais kuģis “LYRA”, pietauvojoties pie piestātnes, stiprā vēja dēļ ar bortu aizķēra piestātnes stūri un no tā degvielas tvertnes ūdenī nonāca vismaz 100 litri mazuta degvielas.

Apsekojot piestātni, VVD inspektori konstatēja, ka piesārņojums ir aptuveni 1000 m2 platībā un mazuta masa koncentrējusies piestātnes stūrī 30 m2 platībā. Šo teritoriju ostas kapteiņdienests nekavējoši bija norobežojis ar divkāršu absorbējošo bonu joslu. Tagad ap to ir uzstādītas arī norobežojošās bonas, kas neļaus piesārņojumam izplatīties mainoties vēja virzienam.

Izvērtējot notikušā apstākļus, VVD uzdeva iespējami īsākā laikā savākt mazutu no akvatorijas, kurā tas sadzīts, tai skaitā arī sanesumus, kas sasmērēti ar mazutu.

No kuģa kapteiņa tika paņemts paskaidrojums. Par notikušo ierosināta administratīvā lietvedība par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu no kuģiem.

Šobrīd tiek precizēts radītais piesārņojuma apjoms un videi nodarītie zaudējumi.

Plānots, ka lielākā daļa izlijušā mazuta tiks savākta līdz otrdienas beigām. Radīto piesārņojumu ar absorbcijas bonām turpinās vākt līdz pilnīgai tā absorbcijai.