naftas piesārņojums
Absorbējošās bonas Īslīces upē

Naftas produktu piesārņojums Īslīces upē Viesturu pagastā, Rundāles novadā vairs nav novērojams. Tomēr piesardzības nolūkos upē vēl kādu laiku paliks uzstādītās naftas produktus absorbējošās bonas, lai savāktu naftas produktus, kas nelielā apjomā uzkrājušies atsevišķās vietās upes krasta zālē.

Pēc Valsts vides dienesta (VVD) sākotnējām aplēsēm nesankcionēta pieslēguma SIA “LatRosTrans” maģistrālajam naftas produktu cauruļvadam  “Polocka-Ventspils” Rundāles novadā rezultātā Īsīces upes ūdenī konstatēti ~ 384 litri naftas produkti. Saskaņā ar VVD sākotnējiem aprēķiniem videi nodarīti zaudējumi 36,3 tūkstoši EUR apmērā. Zaudējuma aprēķins vēl var tikt precizēts pēc visu neatliekamo pasākumu veikšanas. VVD informāciju par videi nodarīto kaitējumu nodevis Valsts policijai, kas ierosinājusi kriminālprocesu.

Saskaņā ar SIA “LatRosTrans” sniegto informāciju, īstenojot neatliekamos pasākumus, kopumā savākti aptuveni 7,5 m3 naftas produktus saturoši atkritumi (emulsija), kā arī  aptuveni 5,5 m3 dīzeļdegvielas.

SIA “LatRosTrans” ir iesniedzis VVD neatliekamo pasākumu plānu, kas paredz turpināt īstenot noteiktus pasākumus naftas produktu piesārņotās teritorijas (t.sk. grunts) pilnīgai sakopšanai.

Jau ziņojām, ka 2021. gada 23. martā VVD saņēma informāciju par naftas produktu piesārņojumu Īslīces upē. Pārbaudes laikā uz vietas tika konstatēts, ka Īslīces upē novērojams naftas produktu piesārņojums vismaz 5 km garumā visā upes platumā. Sadarbojoties VVD, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai, operatīvi izdevās noskaidrot naftas produktu piesārņojuma cēloni, atklājot nesankcionētu pieslēgumu SIA “LatRosTrans” maģistrālajam naftas produktu cauruļvadam  “Polocka-Ventspils” Viesturu pagastā, Rundāles novadā.