rdc macibas

No 2023.gada 5. līdz 8.jūnijam norisinājās apmācību kursi ārstniecības personām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem par gatavību radiācijas avārijām.

Četru dienu laikā apmācību dalībnieki paplašināja zināšanas par:

  • plānošanu un gatavību slimnīcās uzņemt radioaktīvi piesārņotu vai apstarotu pacientu;
  • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un radioaktīvi piesārņotu personu tālāko aprūpi;
  • ārstniecības iestāžu telpu sagatavošanu radioaktīvi piesārņotu pacientu uzņemšanai;
  • dažāda veida tehnisko nodrošinājumu piesārņojuma kontrolei;
  • komunikāciju ar sabiedrību un mēdijiem;
  • iepazīstas ar radiācijas negadījumiem pasaulē un to seku likvidāciju.

VVD Radiācijas drošības centra pārstāvji dalībniekus un ekspertus iepazīstināja ar Latvijas teritorijā pieejamiem radiācijas avotiem un darbībām ar tiem, kā arī iespējamām radiācijas avārijām Latvijas teritorijā.

Apmācībās piedalījās 32 pārstāvji no dažāda profila Latvijas ārstniecības iestādēm un NMPD darbinieki.

Apmācību kursus organizēja Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs sadarbībā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras piesaistītajiem lektoriem un jomas ekspertiem no Vācijas, ASV un Horvātijas un NMPD Kompetenču attīstības centru.

Apmācības tiek īstenotas SAEA nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9016 “Strengthening the Regulatory Framework for Radiological Emergencies and Radioactive Waste Management” ietvaros.