vides piesārņojums
No applūdušās SIA “Ošukalns” kokapstrādes ražotnes teritorijas savākti ~ 10 m3 ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu

Valsts vides dienests (VVD) iepriekš ziņoja, ka applūstot SIA “Ošukalns” kokapstrādes ražotnes teritorijai, Bebru ielā 104A Jēkabpilī, noliktavu telpās notika motoreļļas noplūde 1000 l apmērā, ko operatīvas darbības rezultātā Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests (VUGD) ar bonu palīdzību norobežoja.

Uz doto brīdi, pēc VVD iniciatīvas, izmantojot naftas produktu skimmeri, VUGD ir savācis noplūdušo motoreļļu no kokapstrādes ražotnes teritorijas. Pielietojot tehnoloģisko risinājumu - skimmeri, ar kuru ir iespēja savākt plaša spektra viskozitātes naftas produktus, kopumā savākti aptuveni 10 m3 ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu.

VVD informē, ka uzņēmums šobrīd apzina iespējamos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus, kuriem ir atļauts utilizēt savāktos naftas produktus.