atkritumu apsaimniekošana RAS
Drēbes un audumi. Nolietotās drēbes atgriezīsies apritē nevis nonāks atkritumos – no jūlija sāk strādāt ražotāju atbildības sistēmas tekstilizstrādājumiem

Valsts vides dienests (VVD) ziņo – ar mērķi ilgtermiņā samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicināt pareizu atkritumu apsaimniekošanu, ar šī gada 1. jūliju darbību uzsākušas tekstilizstrādājumu ražotāju atbildības sistēmas (RAS), kas nodrošinās, ka Latvijas teritorijā dalīti savāktie tekstilizstrādājumu atkritumi tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Tekstilizstrādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģijā norādīto, ES katru gadu tiek izmesti aptuveni 5,8 miljoni tonnu tekstilizstrādājumu - aptuveni 11 kg uz vienu cilvēku. Tas nozīmē, ka ik sekundi pasaulē atkritumu poligonā nonāk viena tekstilizstrādājumu krava. Lielāko daļu tekstilizstrādājumu apjoma jeb 81% veido apģērbs.

RAS ir pasākumu kopums, kas nodrošina, ka saimnieciskās darbības veicējam – preces ražotājam vai importētājam ir finansiāla atbildība par sevis tirgū laistās preces radīto atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Līdz šim Latvijā jau vairākus gadus veiksmīgi darbojušās RAS, kas paredz noteiktu apsaimniekošanas sistēmu iepakojumam un vienreizlietojamiem traukiem, elektriskām un elektroniskām iekārtām, riepām, smēreļļām, u.c. videi kaitīgām precēm.

Īstenojot RAS, tiek nodrošināts, ka atkritumu poligonā apglabāto atkritumu apjoms samazināsies. Lai šo mērķi sasniegtu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros tiks īstenoti vairāki pasākumi, tai skaitā:

  • Radīta iespēja iedzīvotājiem bez maksas nodot tekstilizstrādājumu atkritumus dalīti vākto atkritumu laukumos. Laukumu un punktu saraksts, kurā iespējams bez maksas nodot nolietotos tekstilizstrādājumus ir pieejams vietnē: skiroviegli.lv;
  • Paredzēts pienākums RAS apsaimniekot tekstilizstrādājumu atkritumus - sagatavot tos atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai noteiktā kārtībā un apjomā, kas 2024. gadā ir 20% no tirgū laistā tekstilizstrādājumu apjoma, taču pakāpeniski pieaug ar katru gadu. Sākot no 2025. gada, sasniedzamais mērķis ir 22,5%, bet sākot ar 2026. – 25%.**;
  • Organizētas informatīvas kampaņas ar mērķi izglītot sabiedrību par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un iespējām, kā arī iesaistīt iedzīvotājus atkritumu dalītās vākšanas aktivitātēs un veicināt vides apziņas veidošanu sabiedrībā.

VVD norāda, dabas resursu nodoklis (DRN) tekstilizstrādājumiem – 0,50 eiro par vienu kilogramu, kalpos kā instruments, lai motivētu ražotājus iesaistīties apsaimniekošanas sistēmas īstenošanā*. Informācija par RAS, kurām ir spēkā esošs līgums ar VVD par apsaimniekošanas plāna tekstilizstrādājumiem īstenošanu, un pie kurām iespējams saņemt atbrīvojumu no DRN maksāšanas par tekstilizstrādājumiem, pieejama VVD mājas lapā šeit.

*Ražotājiem ir iespēja slēgt līgumu ar kādu no RAS, lai saņemtu atbrīvojumu no DRN. Uz doto brīdi VVD ir noslēdzis līgumu ar trīs ražotāju atbildības sistēmām. RAS, ar ko tekstilizstrādājumu realizētājs slēdz līgumu, ir paredzētas uzņēmēju Latvijas tirgū laistā, tātad, radītā tekstilizstrādājumu atkritumu apjoma apsaimniekošanai.

 

**Saskaņā ar 2024. gada 11. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 “Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem”.