vides piesārņojums
Noskaidroti Kurzemes piekrastē konstatēto izskalojumu testēšanas rezultāti; tie bijuši ~ 12 gadus veci naftas produkti

Šī gada oktobrī, Valsts vides dienests (VVD) saņēma iedzīvotāja ziņojumu par iespējamu piesārņojumu Kurzemes piekrastē, kā iepriekš VVD ziņoja, apsekojot norādīto teritoriju tika konstatēts krastā izskalots šķietams naftas produktu piesārņojums, piekrastē no Akmensraga līdz Ventspils pilsētai. Izskalotais piesārņojums vizuāli izskatījās pēc melniem, nelieliem veidojumiem, kas pēc kopējām pazīmēm atgādināja naftas produktu. 

Konstatētie izskalojumi tika savākti un nodoti testēšanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”, ar mērķi noteikt naftas produkta veidu un vecumu. 

No laboratorijas saņemtie rezultāti liecina, ka izskalojumi bijuši ~ 12 gadus veci naftas produkti. Jāatzīmē, ka pēc spēcīgu vētru perioda rudens laikā, nereti Kurzemes piekrastē tiek konstatēti līdzīgi izskalojumi. Arī šajā gadījumā VVD piekrastes pašvaldībām uzdeva organizēt piesārņotās vielas savākšanu, kas veiksmīgi, iespēju robežās, tika īstenots. 

VVD izsaka pateicību iedzīvotājiem, kas ziņo par vidē pamanītu piesārņojumu, kā arī aicina to darīt turpmāk, zvanot uz +371 26338800 vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju.