Jaunumi

Liepājas ostas akvatorijā noslēgumam tuvojas zem Portugāles karoga kuģojošā kuģa “LYRA” radītās avārijas seku novēršanas darbi.

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālā vides pārvalde (RVP) kopš negadījuma sākuma un piesārņojuma novēršanas darbu laikā, ir piedalījusies procesa uzraudzīšanā. Lai arī piesārņojuma satīrīšanas darbi vēl turpinās, mazuta degviela un ar to sasmērētie ostas saneši un koksne ir izvākti no ūdens un nodoti utilizācijai.

Utilizācijas nododamā piesārņojuma apjoms, tai skaitā ar mazutu piesūcinātās absorbcijas bonas, kopā pārsniedz 20 m3. Pašlaik notiek krastā esošo akmeņu mazgāšana ar uzkarsētu ūdens strūklu un atdalītās mazuta plēves savākšana ar absorbcijas bonām.

Kopējais mazuta apjoms tiks noteikts pēc tam, kad bīstamo atkritumu apsaimniekotājs būs veicis visas darbības ar pieņemtiem mazuta atkritumiem. VVD Liepājas RVP inspektori ir pārliecināti, ka izlijušā mazuta degvielas daudzums pārsniedz kuģa kapteiņa iepriekš sniegtos datus.

Par ūdens piesārņošanu ar naftas produktiem Liepājas ostā, kuģa kompānija tika administratīvi sodīta.

Kā ziņots iepriekš, 26.oktobra rītā, zem Portugāles karoga kuģojošais kuģis “LYRA”, pietauvojoties pie piestātnes, stiprā vēja dēļ ar bortu aizķēra piestātnes stūri un no tā degvielas tvertnes ūdenī nonāca vairāk nekā 100 litri mazuta degvielas.