radiācijas drošība
Noslēgušies apmācību kursi pirmajiem reaģētājiem radiācijas avāriju situācijās

No 2023. gada 26. jūnija līdz 7. jūlijam, Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs organizēja desmit dienu apmācību kursus pirmajiem reaģētājiem radiācijas avāriju situācijās.

Tajās piedalījās 19 pārstāvji no 9 atbildīgajām iestādēm (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas u.c., paplašinot savas zināšanas par reaģēšanas tēmām vietēja mēroga avārijās:

 • Personāla apmācību organizēšanu un vadīšanu;
 • Vispārējiem principiem par operatīvo dienestu darbinieku rīcību dažādās ārkārtas situācijās, tai skaitā ar ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo vai sprādzienbīstamo vielu klātbūtnē;
 • Avāriju  gatavības un reaģēšanas mērķi;
 • Radiācijas avāriju pārvaldību;
 • Radiācijas avāriju drošības zonām, to noteikšanu un izveidi;
 • Personāla aizsardzības vadlīnijām;
 • Kriminālistiku un pierādījumu pārvaldību avārijā;
 • Cietušo reģistrāciju, pirmo palīdzību un dezaktivizāciju;
 • Radioaktīvā piesārņojuma kontroli un dezaktivāciju;
 • Darba vadītāja pienākumiem avārijās;
 • Personāla un iedzīvotāju piesārņojuma kontroli un dezaktivizāciju.

Tajā skaitā arī par dažāda veida individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to praktisko pielietojumu avārijās. Apmācībās dalībnieki apguva radiācijas mēriekārtu pielietošanu, iepazinās un analizēja radiācijas negadījumus pasaulē un to seku likvidēšanu. Kā arī prezentēja savu iestāžu atbildības jomas, resursus un gatavību reaģēt uz dažādām avārijām.

Dalībnieki devās arī praktiskā vizītē uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 7. daļu, iepazīstoties ar aprīkojumu reaģēšanai uz dažāda veida avārijām. Tajā skaitā veikti vairāki grupu darbi, kā arī galda un lauka mācības, izspēlējot  vairākus avāriju scenārijus, tādējādi nostiprinot kursos iegūtās teorētiskās zināšanas.

VVD vērš uzmanību, ka šādas apmācības notiek regulāri un nepieciešamības gadījumā valsts iestādes ir gatavas reaģēt radiācijas avārijās.

Apmācības organizēja VVD Radiācijas drošības centrs sadarbībā ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) piesaistītajiem lektoriem un jomas ekspertiem no Slovēnijas, Francijas un Horvātijas. Apmācību plānošana tika uzsākta 2020. gadā.

Apmācības tiek īstenotas SAEA nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9016 “Strengthening the Regulatory Framework for Radiological Emergencies and Radioactive Waste Management” ietvaros un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta Nr.1-08/22/2023 “Kompetenču laboratorija – 2023. gads” ietvaros.