Atkritumi atskaites RAS

Turpmāk ražotāju atbildības sistēmai jānodrošina mājsaimniecībā radītā videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu Latvijas teritorijā visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kurus apsaimnieko sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Tādējādi iedzīvotājiem būs pieejamāki atkritumu savākšanas laukumi videi kaitīgu preču nodošanai.

Savukārt, videi kaitīgu preču apsaimniekotājam pusgada pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli būs jāiesniedz Valsts vides dienestam (VVD) katru gadu līdz 31.augustam. Tādējādi VVD, kas veic ražotāju atbildības sistēmu darbības uzraudzību, būs iespējams iegūtu informāciju savlaicīgi nevis ar laika nobīdi kā tas bijis līdz šim.

Lai mazinātu administratīvo slogu ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotājiem, turpmāk visus dokumentus būs jāiesniedz elektroniski (e-pakalpojuma vidē), reģistrējoties VVD vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE".

Savukārt, lai veicinātu ražotāju atbildības sistēmu caurredzamību, apsaimniekotājam savā tīmekļvietnē būs jāievieto informācija par atkritumu apsaimniekošanas mērķrādītāju sasniegšanu un gadījumā, ja ražotāja atbildības pienākumi tiek pildīti kolektīvi, arī informāciju par saviem īpašniekiem un dalībniekiem, produktu ražotāju finanšu iemaksām par pārdotajām vienībām vai par tonnu tirgū laistā produkta, atkritumu apsaimniekotāju atlases procedūru.

Detalizēti par visām izmaiņām* VVD informēja ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotājus tiešsaistes seminārā, kas norisinājās 2021. gada 4. februārī.

Semināra materiāli:

 

*Šīs izmaiņas nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”, kas aizstāj Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumus Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” un stājās spēkā 2021. gada 3. februārī.