uzraudzība
osta

Jau izsenis ogļu putēšana ostas teritorijā ir bijis tas, kas satrauc Ventspils iedzīvotājus. Vides piesārņojuma operatīvai novēršanai un pastāvīgai kontrolei Valsts vides dienests (VVD) kopš septembra sākuma veic nepārtrauktu ogļu pārkraušanas novērošanu Ventspils ostā.

Nodrošinot kravu pārkraušanas procesa tiešsaistes uzraudzību, vides monitoringu veic VVD Operatīvais koordinācijas centrs (OKC). Līdzšinēju šādas uzraudzības metodes efektivitāti pierāda 2020. gadā uzstādītās video novērošanas kameras Rīgas ostas beramkravu termināļos. Šāda veida uzraudzība preventīvi novērš pārkāpumus uzņēmumu darbībā, ko uzskatāmi pierāda sūdzību skaita samazināšanās.

Būtiskākais no ieguvumiem kameru uzstādīšanā un darbību monitoringā ir tas, ka VVD, konstatējot vides pārkāpumu, var reaģēt uz notikumu nekavējoties, informēt piesārņojošas darbības operatoru par veicamajām rīcībām (piemēram, nepieciešama papildu ogļu mitrināšana, korekcijas darbinieku rīcībā pārkraušanas procesā u.tml.) piesārņojuma novēršanai. Līdz ar to, šāds risinājums uzskatāms par dubultu ieguvumu – ļoti ātri tiek panākta atbilstība vides prasībām un iedzīvotājiem nav jāieelpo putekļi.

Ja iepriekš VVD par pārkāpumiem, kas saistīti ar neatļautu putēšanu informāciju saņēma no iedzīvotāju sūdzībām, tad šobrīd tiešsaistes kameras sniedz iespēju VVD operatīvi reaģēt uz situāciju un novērts putēšanu. VVD ir iespēja gan fiksēt pārkāpumus, ja tādi radušies, kā arī pēcāk pierādīt pārkāpumu un saukt pie atbildības vainīgos komersantus. Bez vizuāliem materiāliem nereti pārkāpuma pierādīšana bijusi problemātiska.