Pabeigts vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas projekts, kopumā attīrot ~ 8,4 ha zemes

Valsts vides dienests (VVD) īstenojis Latvijā līdz šim apjomīgāko un tehnoloģiski vienu no sarežģītākajiem vides projektiem, attīrot no vēsturiskā piesārņojuma – bīstamajiem atkritumiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķus, tādējādi novēršot piesārņojuma nonākšanu augsnē un gruntsūdeņos. Kopumā projekta rezultātā saimnieciskajā apritē atgriezti ~ 8,4 hektāri zemes. Sanācijas projekts noslēdzies 2023. gada decembrī.

Vēsturiski piesārņoto Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas otrā posma rezultātā atjaunoti 5 ha zemes platības (tajā skaitā abu piesārņojuma avotu (dīķu) teritorija, kurā veikti sanācijas darbi). Tāpat projekta laikā, cementa ražošanas procesā, kopumā sadedzinātas ~ 49 000 tonnas sekundārā kurināmā, kas iegūts no bīstamajiem gudrona atkritumiem.

Sākot ar 2024. gadu, tiek uzsākta projekta pēc uzraudzība, kas turpināsies turpmākos piecus gadus. Kā arī, VVD, 30 gadus pēc projekta pabeigšanas, turpinās veikt vides kvalitātes monitoringu, izmantojot gan Dienvidu, gan Ziemeļu dīķī izveidoto pēc sanācijas monitoringa sistēmu.

“Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekts bija vērienīgs un komplicēts, kā arī tehniski izaicinošs, tādēļ ir patiess gandarījums par paveikto. Šāda projekta realizācija iespējama tikai sadarbojoties vairākām iesaistītajām pusēm - uzņēmējiem un valsts institūcijām, visiem savā darbībā pierādot vienotu izpratni par vidi un vides aizsardzības prasībām. Gudrona dīķu sanācijas projekta īstenošana vienlaikus ir nozīmīgs posms VVD attīstībā - esam stiprinājuši savu kompetenci piesārņoto vietu sanācijā, kas būtiski uzlabos spēju organizēt līdzīgus projektus arī turpmāk. Attīrot teritoriju no vēsturiskā piesārņojuma, dabai dota iespēja atkopties, kas ir nozīmīgākais projekta ieguvums, ” uzsver VVD ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Ķēniņš.

Sanācijas darbi veikti sekmīgi īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr.5.6.3.0/17/I/001), kura kopējais finansējums vairāk nekā 29,7 miljoni EUR, no tiem 85% bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, bet pārējie – valsts budžeta līdzekļi.

Projektu īstenoja VVD, darbus veica PS “Inčukalns Eko”, bet projekta inženiertehnisko uzraudzību īstenoja SIA “Geo Consultants”. Savukārt gudrona drošu utilizāciju, izmantojot kā alternatīvu kurināmo un izejmateriālu, savā rūpnīcā Brocēnos veica SIA “SCHWENK Latvija”.