Jaunumi

Valsts vides dienesta (VVD) Daugavpils reģionālā vides pārvalde (RVP) konstatējusi būtiskus pārkāpumus bīstamo atkritumu apsaimniekotāja SIA “EKO Sistem Serviss” (juridiskā adrese - Rīgas iela 159, Krāslava, valdes loceklis Ēriks Trukšāns) darbībā: uzņēmums turpināja savākt bīstamos atkritumus, ignorējot Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto prasību par finanšu nodrošinājuma nepieciešamību. Šāda rīcība tiek uzskatīta par darbību bez B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas.

Arī iepriekš uzņēmumam SIA “EKO Sistem Serviss” vairākkārt bijuši pārkāpumi, ilgstoši uzglābjot bīstamos atkritumus, kas  pārsniedz  B kategorijas atļaujā noteikto vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu. Par to uzņēmums ticis administratīvi sodīts. Patlaban VVD Daugavpils RVP ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību par darbības veikšanu bez B kategorijas atļaujas. Par šādu pārkāpumu juridiskajām personām var uzlikt naudas sodu no piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.

Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam, kas veic atkritumu pārvadāšanu un uzglabāšanu, visu izsniegtās atļaujas darbības laiku jābūt spēkā esošam finanšu nodrošinājumam. Finanšu nodrošinājums garantē  līdzekļu esamību  gadījumā, ja uzņēmums nevar izpildīt savas saistības un valstij jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanā un apsaimniekošanas organizēšanā.

Darbības veikšana bez finanšu nodrošinājuma tiek uzskatīta par darbības veikšanu bez atļaujas. Tas ir rupjš atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pārkāpums. VVD Daugavpils RVP pārraudzībā esošajā teritorijā šobrīd no 73 uzņēmumiem, kuri saņēmuši B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas vai atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, un kuriem jābūt spēkā esošam finanšu nodrošinājumam, informāciju par to nav iesnieguši 33 uzņēmumi. Vairāki no viņiem ir vērsušiem VVD Daugavpils RVP ar paskaidrojumiem, ka apdrošināšanas kompānijas un kredītiestādes atteikušās izsniegt pirmā pieprasījuma garantijas vēstules vai apdrošināšanas polises. Normatīvais regulējums neparedz finanšu nodrošinājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, tāpēc vides inspektori, kontrolējot atkritumu apsaimniekotāju darbību, šim faktam turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību un, ja uzņēmumam tāda nebūs, piemēros normatīvajos aktos noteiktos piespiedu mehānismus un administratīvos sodus.

VVD aicina uzņēmumus, kas rada atkritumus un nodod tos atkritumu apsaimniekotājiem, un iedzīvotājus nesadarboties ar tādiem atkritumu apsaimniekotājiem, kuri nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto prasību par finanšu nodrošinājuma nepieciešamību.