Jaunumi

Maijā turpinās atsevišķi ierobežojumiem makšķerēšanai – līdz 15. maijam aizliegts lomā paturēt salates (meža vimbas), bet līdz 31. maijam – zandartus. Savukārt līdz 31. maijam visā Latvijā aizliegta zveja ar zivju murdiem, bet līdz 15. jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem.

 

No 1. maija noteikti šādi liegumi makšķerēt atsevišķās upēs un ezeru daļās:

- Lubāna ezerā 100 metru ezerā no Aiviekstes slūžām līdz 15. maijam;

- Aiviekste no Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam līdz 31. maijam;

- Buļļupe  visā garumā līdz 31. maijam;

- Daugavā no ietekas Rīgas jūras līcī 6 kilometru posmā augšup pret straumi līdz bijušajam augstsprieguma pārvadam Rīgas pilsētas teritorijā, Loču kanālā visā garumā, Sarkandaugavā visā garumā līdz 31. maijam.

 

Tāpat līdz 31. maijam turpinās noteiktais makšķerēšanas liegums atsevišķās vietās Lielupes upē un Lielupes baseina apgabalā:

- Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām;

- Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā;

- Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa; Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru;

- Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.

 

Ar 1. maiju beidzas makšķerēšanas liegums no laivām, kanālos un caurtecēs, kā arī liegums makšķerēt ar dzīvo ēsmu.

Arī ārkārtējās situācijas laikā Valsts vides dienests pastiprināti turpina īsteno zvejas kontroli iekšzemes un Baltijas jūras ūdeņos.