vides aizsardzība
Par nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzībā 2023.gadā svinīgā ceremonijā godināti VVD darbinieki

Latvija esam mēs visi. Valsts svētku nedēļa ir laiks, kad Valsts vides dienestā (VVD) godinām un pateicamies tiem vides sargiem, kas šajā gadā izcēlušies ar izciliem veikumiem savā jomā.

Darbiniekiem pasniegta atzinība par nozīmīgu ieguldījumu VVD attīstībā, aktīvu līdzdarbību starptautisku pasākumu organizēšanā, iesaisti normatīvo aktu izstrādē, ieguldījumu sadarbības veicināšanā un citiem būtiskiem soļiem, kas sperti labākas un inovatīvākas vides aizsardzības nozares virzienā.

Pasniedzot ar VVD simbolu rotātas nozīmītes sveikti tie darbinieki, kuri VVD apzinīgi veikuši sev uzticētos pienākumus 10 gadu garumā. Šogad varam lepoties ar vēl 15 darbiniekiem, kuri sasnieguši konkrēto darba stāžu. VVD kopumā nodarbināti 107 vides sargi, kas savu darbu vides aizsardzības jomā veic jau vairāk nekā 10 gadus.

VVD vides ekspertu profesionālais sniegums atzinīgi novērtēts arī citās iestādēs – Radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska saņēma  Neatliekamās medicīniskās palīdzības atzinības rakstu un Aizsardzības ministrijas pateicību par gatavības stiprināšanu radiācijas drošībā, kā arī Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas vadītājs Ruslans Pečulis saņēma atzinību par nozīmīgu ieguldījumu Zivju fonda izvirzīto mērķu īstenošanā zivju resursu aizsardzības jomā.

Vienlaikus VVD izsaka pateicību ikvienam iedzīvotājam, kas pamana vides pārkāpumus, par tiem ziņo un aktīvi iesaistās vides pārkāpumu novēršanā, kā arī tiem, kas apzinīgi ievēro vides prasības savā ikdienā un darbos.