Jaunumi
Kolka

Valsts vides dienests (VVD), 16.08.2021 rītā ierodoties pārbaudē Talsu novada Kolkas pagasta pludmalē, kur bija izvietotas divas laivas, kas pielāgotas tūrismam, izveidojot uz tām viesu izmitināšanai pielāgotas konstrukcijas, konstatēja, ka tās tiek aizvestas, un pārkāpējs ir novērsis nelikumību.

VVD pārkāpējam, kurš šajā pludmalē nodarbojās ar tūristu izmitināšanu zvejai paredzētās, bet patvaļīgi tūrisma pakalpojumu sniegšanai pielāgotās laivās, bija devis termiņu līdz 17.08.2021. pārvietot tās normatīvajos aktos atļautā vietā, vienlaikus brīdinot, ja norādījumi netiks pildīti, VVD kā izpildiestāde uzsāks izpildi piespiedu kārtā un izņems prettiesiski novietotās konstrukcijas. Visi ar izņemšanu saistītie izdevumi būtu jāsedz pārkāpējam.

Tā kā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē novietot jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus (ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām vietām) ir nelikumīgi, VVD pēc pārbaudes jūlijā ierosināja administratīvā pārkāpuma lietvedību. Pārkāpējam – fiziskai personai var tikt piemērots naudas sods līdz 1400 EUR. VVD vērtē pozitīvi, ka pārkāpējs laivas-mājas noteiktajā termiņā aizvedis no piekrastes, un tas tiks ņemts vērā, nosakot soda apmēru.

Jau vēstīts, ka 2021. gada jūlijā VVD, veicot saņemtās informācijas pārbaudi, konstatēja būtiskus pārkāpumus Talsu novada Kolkas pagastā – pludmalē bija izvietotas divas laivas (abas reģistrētas CSDD kā mazizmēra kuģošanas līdzekļi, kā arī iekļautas pašvaldības izsniegtajā zvejas licencē), kas pielāgotas tūrismam, izveidojot uz tām viesu izmitināšanai pielāgotas konstrukcijas. VVD inspektoru pārbaudē secināts, ka šo laivu sākotnējais izmantošanas mērķis ir bijis veikt zveju jūrā, kas šobrīd ir mainīts. Zvejot ar šādi pārveidotām laivām, visticamāk, nav iespējams, nav zināma laivu peldspēja, nav izvietojami zvejas rīki un loms, kā arī par laivu faktisko izmantošanas mērķi liecināja starptautiskajās naktsmītņu rezervēšanas platformās izvietotās reklāmas.