Pie Būtiņģes termināļa Lietuvā notikusi naftas noplūde, jūrā noplūdis ap 1400 - 1800 litru naftas

Pie naftas pārstrādes uzņēmumam “Orlen Lietuva” piederošā Būtiņģes naftas termināļa Baltijas jūrā, trešdien 7. februārī ap plkst. 8:00, notikusi jēlnaftas noplūde, jūrā noplūda ap 1400 - 1800 litru naftas.

Notikuma vietā Lietuvas Jūras spēku meklēšanas un glābšanas kuģis savāca ap 2m3 ūdens-naftas maisījuma, savākšanas darbi turpinās arī šodien, taču šodien daļa piesārņojuma sasniegusi arī Latvijas ūdeņus. Modelējot turpmāko iespējamo piesārņojuma virzību, iespējams, vieglākās frakcijas šodien pēcpusdienā varētu nonākt Latvijas piekrastē pie Nidas.

Par situāciju informēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts vides dienests, kas ir aktīvā saziņā ar Lietuvas vides un citām iesaistītajām institūcijām. Tiek strādāts pie iespējamiem risinājumiem operatīvai situācijas novēršanai, ņemot vērā noplūdušās vielas īpašības un zemo ūdens temperatūru, pastāv iespēja, ka daļa piesārņojuma nosēdīsies un tā savākšana no ūdens virsmas būs apgrūtināta. Piesārņojums, ko nebūs izdevies savākt no ūdens virsmas, iespējams, vēlāk var tikt izskalots piekrastē.

Lietuvas komersanta atbildība un videi nodarītais kaitējums tiks vērtēts pēc avārijas seku novēršanas.