DRN
Pieņemta jauna kārtība kādā personas, kas ieved un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto saules paneļus var saņemt atbrīvojumus no DRN samaksas

Pieņemta jauna kārtība kādā personas, kas ieved un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto saules paneļus, var saņemt atbrīvojumus no dabas resursu nodokļu (DRN) samaksas. Valsts vides dienests (VVD) ir izstrādājis e-pakalpojumu, kurā ērti un ātri var reģistrēties un saņemt informāciju par DRN atbrīvojuma piešķiršanu.

Links uz reģistru: https://epak.is.vvd.gov.lv/iesniegumi/fotoelementi/

DRN maksātājs, reģistrējoties VVD, var nemaksāt nodokli par fotoelementu paneļiem, invertoriem un elektriskajiem akumulatoriem fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai, ja:

 • izmanto tos savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 1 megavatam,
 • piegādes līgumā ir ietvertas garantijas, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas tiks nosūtītas atpakaļ piegādātājvalstij (no 1 megavata šādas garantijas nav nepieciešamas),
 • pats veic pasākumus un sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu.*

Vienlaikus VVD norāda, ka grozījumi attiecas uz tām personām, kuras ieved un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas neietver tiešu piegādi lietotājam, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un distances līgumu, t.sk. tirdzniecību internetā.

Nodokļu maksātājs, lai reģistrētos iesniedz VVD iesniegumu, norādot:

 1. nodokļa maksātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju;
 2. informāciju, kas apliecina, ka nodokļa maksātājs savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izveido saules elektrostaciju;
 3. adrese, kur uzstādīti fotoelementu paneļi, invertori un elektriskie akumulatori fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai, un zemes kadastra numurs;
 4. fotoelementu paneļu, invertoru un elektrisko akumulatoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai  daudzums (skaits un svars kilogramos katram iekārtu veidam atsevišķi);
 5. fotoelementu paneļu, invertoru un elektrisko akumulatoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai jauda (MW);
 6. informācija no akciju sabiedrības "Sadales tīkls" vai akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" (pieslēgšanas identifikācijas numurs);
 7. būvniecības lietas numurs un iekārtu uzstādīšanas datums;
 8. iekārtu piegādes līgumu kopijas;
 9. atkritumu apsaimniekošanas apraksts, ko plānots nodrošināt attiecībā uz fotoelementu paneļiem, invertoriem un elektriskajiem akumulatoriem fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai (atkritumu apsaimniekotāja apliecinājums vai nodomu protokols, informācija par darbību ar atkritumiem, ko tas veiks, un par dokumentu, kas apliecina tiesības veikt norādīto darbību ar atkritumiem (numurs, termiņš, izsniedzējs un indikatīvie minēto darbību izdevumi).

*Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm".