vides piesārņojums
Plūdu rezultātā kokapstrādes uzņēmumā noplūst motoreļļa, VVD aicina visus uzņēmumus Jēkabpilī veikt nepieciešamos preventīvos pasākumus

Turpinoties plūdiem Jēkabpilī, jau vairākas dienas ir applūdusi SIA “Ošukalns” kokapstrādes ražotnes teritorija Bebru ielā 104A. Uzņēmumam ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, un teritorijā atrodas naftas produkti, eļļas, motoreļļas u.c. bīstamas vielas. Applūstot noliktavu telpām, notikusi motoreļļas noplūde 1000 l apmērā. Operatīvas darbības rezultātā Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests (VUGD) ar bonu palīdzību ir noplūdi norobežojis. Šobrīd aktīvi tiek meklēti vēl arī citi risinājumi vides piesārņojuma novēršanai.

Ņemot vērā, ka plūdu rezultātā vienmēr rodas vides piesārņojums, Valsts vides dienests (VVD) jau kopš 11. janvāra informēja visus Jēkabpils uzņēmumus, kuriem izsniegtas atļaujas un C apliecinājumi, par nepieciešamo preventīvo pasākumu veikšanu saistībā ar plūdiem pilsētā, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

VVD atkārtoti aicina Jēkabpils pilsētas uzņēmumus, sekot situācijas attīstības dinamikai, savlaicīgi parūpēties par savā uzņēmumā esošo izejvielu, ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu drošu uzglabāšanu un nepieciešamības gadījumā veikt to pārvietošanu uz vietu, kur tie nebūs pakļauti plūdu ietekmei. Kā arī veikt citus preventīvus pasākumus, kas ļautu mazināt potenciālu kaitējumu īpašumam un novērstu vides piesārņojuma riskus.

Prognozējot iespējamo uzņēmuma teritorijā esošo ķīmisko vielu (t.sk., bīstamo atkritumu, notekūdeņu u.c. piesārņojošo vielu) noplūdes varbūtību, jāinformē vietējā pašvaldība un VVD, izmantojot vienoto pieteikumu reģistrācijas tālruni: 26338800.