kampaņa radiācijas drošība
Vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņas rezultāti

2022. gads un Ukrainā notiekošā karadarbība, diemžēl, likusi aizdomāties arī par Latvijas drošības un tajā skaitā radiācijas drošības jautājumiem. Ja radiācijas drošības apdraudējums avāriju vai militāru uzbrukumu gadījumā ir identificējams, tad par radiācijas avotiem, kas atrodas mums apkārt, aizdomājas vien retais un bieži vien tie paliek nepamanīti. Ar mērķi vērst uzmanību uz vēsturiskajiem radioaktīvajiem priekšmetiem, Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) sadarbībā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” (LVĢMC) divu mēnešu garumā pirmo reizi Latvijā aicināja bez maksas nodot vēsturiski radioaktīvos priekšmetus. Kampaņas ietvaros drošai apsaimniekošanai nodoti 322 vēsturiski radioaktīvi priekšmeti - 6 pulksteņi, 8 kompasi, 7 mēriekārtas vai to sastāvdaļas, 230 militāri vēsturiskie priekšmeti, 68 dūmu detektori, 5 radioaktīvi avoti.

Kampaņas laikā sabiedrība tika informēta par to, kādi vēsturiskie priekšmeti var būt radioaktīvi, kādi ir iespējamie radiācijas riski, cilvēkam saskaroties ar šiem priekšmetiem, un kā pareizi rīkoties, ja šādi priekšmeti nonāk iedzīvotāju rīcībā. Latvijas iedzīvotāju izglītošana par radiācijas drošības jautājumiem arī turpmāk būs viena no VVD RDC prioritātēm. Kampaņā pieņemtajiem priekšmetiem VSIA LVĢMC veica izpēti, nosakot divus parametrus, kas raksturo priekšmeta radioaktivitāti un arī bīstamību - dozas jauda un nosmērētība.  

Starp pieņemtajiem priekšmetiem lielākā dozas jauda nomērīta radioaktīviem avotiem, kas izvietoti uz lidmašīnas korpusa, apledojuma kārtas biezuma noteikšanai (pretapledojuma detektori), un citam vēsturiski militāram priekšmetam - mērskalai ar rādija Ra-226 radioaktīvās krāsas pārklājumu. Pieņemtajiem priekšmetiem dozas jauda 10 līdz 200 reizes pārsniedz dabīgā fona līmeni Latvijā. Salīdzinājumam - viena zoba rentgenizmeklējumā pacients var saņemt 10 reizes vairāk par dabīgā fona līmeņa starojumu, krūšu kurvja rentgenizmeklējumā - tūkstots reizes vairāk un vienā datortomogrāfijas izmeklējumā krūšu kurvim pacients var saņemt līdz pat sešdesmit tūkstošus reizes vairāk radiācijas starojuma salīdzinājumā ar dabīgā fona līmeņa starojumu Latvijā, kas ir starojuma fons, kādā atrodamies ik dienas un kas nerada kaitējumu cilvēka veselībai.

Izpētot pieņemtos priekšmetus, 75% gadījumos uz priekšmetu virsmas konstatēta alfa radioaktīvā nosmērētība sakarā ar priekšmeta krāsas pārklājuma bojājumu. Piemēram, tādiem priekšmetiem kā kuģa pulksteņiem, vēsturiski militāriem priekšmetiem un mēriekārtām. Šajos gadījumos palielinās bīstamība cilvēkam piesārņot organismu un vidi, mājokli, mājdzīvniekus un apkārtni. Alfa starojumu aiztur pat papīra lapa, kā arī cilvēka āda, tas nespēj izspiesties cauri epidermai - ādas ārējam slānim, ja tā ir vesela un nav savainojumu, piemēram, vaļējas brūces. Taču alfa daļiņas var ieelpot, kā arī ar pārtiku tās var nonākt cilvēka organismā, radot iekšēju apstarojumu.

VVD RDC informē - radioaktīvus priekšmetus par maksu var nodot radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, ko apsaimnieko VSIA LVĢMC (tālr.: 67032620, 67032665, e- pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv). Ja ir aizdomas par radioaktīva priekšmeta atrašanu, iedzīvotāji aicināti sazināties ar VVD (tālr.: 26338800, e-pasts: okc@vvd.gov.lv), kur Radiācijas drošības centrs sniegs konsultāciju par priekšmeta atpazīšanu un aizsardzības pasākumiem.

Plašāk par to, kā atpazīt radioaktīvus priekšmetus, kur sastopama radiācija u.c.: https://www.vvd.gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodosanas-kampana  

Infografika - Kur sastopama radiācija?

*Kampaņa tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr.1-08/23/2022 “Esi zinošs-2022!” - stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai” ietvaros.