Jaunumi
zvejas kontrole

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Valsts vides dienests (VVD) 28.08.2021. Ozolniekos, Rīgas ielā 34, LLKC telpās esošajiem sabiedriskajiem vides inspektoriem (SVI) organizēs semināru “Aktualitātes zivju resursu aizsardzībā”.

Seminārā piedalīsies lektori no VVD, LLKC, Dabas aizsardzības pārvaldes un sabiedriskajām organizācijām, kuri aplūkos tādas tēmas kā SVI tiesības un pienākumi, zvejas kontroles plānošana, normatīvo aktu skaidrojumi, SVI darba dokumentēšana, padomi dokumentācijas aizpildīšanā, zvejas rīki, to marķējums un kontrole, vēžošanas kontrole, licencētās makšķerēšanas kontrole, zemūdens medības, to rīki un kontrole, zvejas kontrole īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lietotne “Man Cope” kā palīgs  inspektoriem Latvijas ūdeņos.

Pasākumā aicināti piedalīties SVI, kuriem ir  sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kā arī personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs.

Pasākuma laikā dalībnieki aicināti atcerēties un respektēt valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, ievērot distancēšanos, neapmeklēt pasākumu, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija vai ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

VVD uzaicinājumu uz semināru “Aktualitātes zivju resursu aizsardzībā” un tā programmu katram SVI nosūtīs e-pastā.

Ar semināra “Aktualitātes zivju resursu aizsardzībā” programmu var iepazīties šeit: