seminārs
zemūdens medības

Valsts vides dienests (VVD) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) esošajiem sabiedriskajiem vides inspektoriem (SVI) Ozolniekos organizēja semināru “Aktualitātes zivju resursu aizsardzībā”.

Lektori no VVD, LLKC, Dabas aizsardzības pārvaldes un sabiedriskajām organizācijām dalījās pieredzē un pārrunāja ar klātesošajiem tādas tēmas kā SVI tiesības un pienākumi, zvejas kontroles plānošana, normatīvo aktu skaidrojumi, SVI darba dokumentēšana, padomi dokumentācijas aizpildīšanā, zvejas rīki, to marķējums un kontrole, vēžošanas kontrole, licencētās makšķerēšanas kontrole, zemūdens medības, to rīki un kontrole, zvejas kontrole īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lietotne “Man Cope” kā palīgs  inspektoriem Latvijas ūdeņos.

Semināra “Aktualitātes zivju resursu aizsardzībā” lektoru prezentācijas pieejamas šeit;

 

Fotogrāfija: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs