Aiviekstes upe

Pēc jūnijā novērotās masveidīgās zivju slāpšanas un bojāejas Aiviekstes upē, šonedēļ Valsts vides dienesta (VVD) inspektori atkārtoti veica upes apsekošanu un konstatēja, ka ūdens līmenis upē ir atgriezies normas robežās, ūdens temperatūra un skābekļa daudzums ūdenī ir labvēlīgs zivīm un citiem dzīvajiem organismiem, kā arī vairs nav jūtama smaka no ūdens.

Šobrīd dažādos upes posmos veiktie mērījumi uzrāda, ka skābekļa koncentrācija ūdenī atbilst normai un vidēji ir 8 mg/l (par zivīm nelabvēlīgu vidi uzskata ūdeni, kurā izšķīdušā skābekļa līmenis ir zemāks par 5 mg/l).

Kā ziņots, jūnija otrajā pusē, intensīvu lietusgāžu un pēc tam sekojoša karstuma dēļ, Aiviekstes upē tika konstatētas bojāgājušas zivis, kā arī upes ūdens bija ar izteiktu smaku. Paaugstināta ūdens līmeņa rezultātā notika organisko vielu ienese no spēcīgo lietusgāžu dēļ applūdušajām blakus teritorijām – galvenokārt palieņu pļavām. Ūdens mērījumu dati uzrādīja kritiski zemu skābekļa daudzumu ūdenī – vietām vien 0,3 mg/l. Paaugstinātu organisko vielu klātbūtni apstiprināja arī ūdens paraugu analīzes laboratorijā.

Patlaban nav pamata apgalvot, ka Aiviekstes upes ūdens būtu kaitīgs veselībai, jo situācija pēc veiktajiem novērojumiem ir normalizējusies, tomēr atgādinām, ka ūdens kvalitātes mērījumus, kuri apliecina to, vai ūdenī peldēties atļauts veic Veselības inspekcija.