Jaunumi

Valsts vides dienesta un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" savstarpējās sadarbības ietvaros tiek uzlabota Vienotās informācijas sistēmas funkcionalitāte.

Līdz ar to, statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanu VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā varēs uzsākt 2021. gada 18. janvārī.

Veidlapas par iepriekšējo kalendāro gadu varēs aizpildīt līdz 2021. gada 1. martam.