atkritumu apsaimniekošana Jaunumi RAS
Tagad par izsmēķu apsaimniekošanu atbildīgs būs cigarešu ražotājs – ar 1. janvāri darbu sākusi ražotāju atbildības sistēma tabakas izstrādājumiem ar filtriem

Valsts vides dienests (VVD) ziņo - ar mērķi samazināt atkritumu daudzumu dabā, no 1. janvāra, Latvijā darbojas ražotāju paplašinātās atbildības sistēma (RAS) tabakas izstrādājumiem ar filtriem. Kā liecina Valsts ieņēmuma dienesta dati, pērnā gada 11 mēnešos tirgū laistas 1943 tonnas jeb nepilni 2 miljoni vienības tabakas izstrādājumu, kas satur filtru. Pēc SIA Gateway&Partners 2020. gadā veiktā pētījuma, apmēram 30% cigarešu lietotāju dažreiz vai regulāri izmet izsmēķus vidē, tātad vidē provizoriski nonāk ap 118 tonnas tabakas izsmēķu gadā, kas ir ievērojams apjoms.

RAS mērķis ir samazināt piesārņojumu, ko rada konkrēto vienreizlietojamo plastmasu saturošo izstrādājumu - tabakas izstrādājumu ar filtriem jeb to radīto atkritumu - izsmēķu - ietekme uz vidi.

“Tabakas izstrādājumu filtri ir vienreizlietojami, un to nonākšana apkārtējā vidē ir bīstama vairāku iemeslu dēļ. To filtri ir veidoti no plastmasas (konkrētāk – celulozes acetāta), kas pēc to lietošanas bioloģiski nenoārdās, bet uzsāk ļoti lēnu sadalīšanās procesu ārējo faktoru ietekmē. Filtra sadalīšanās rada sīkas plastmasas daļiņas jeb mikroplastmasu, kas būtiski apdraud vidi un dzīvo dabu, tai skaitā cilvēkus, jo tā, pēc nonākšanas apkārtējā vidē, uzkrājas organismos un atstāj negatīvu ietekmi uz veselību. Arī dzīvajos organismos nonākusī mikroplastmasa nenoārdās, tā akumulējas organismos, turklāt ne tikai no apkārtējās vides, bet arī caur pārtikas ķēdi, piemēram, cilvēkam uzturā lietojot zivis, kas iepriekš dzīvojušas ar mikroplastmasu piesārņotā ūdenstilpē. Turklāt būtiski apzināties, ka veids, kādā tiek lietoti tabakas izstrādājumu filtri, padara tos bīstamākus par lielāko daļu citu vienreizlietojamo plastmasas atkritumu, jo smēķēšanas laikā tajos uzkrājas kaitīgās vielas, kas padara filtrus toksiskus,” stāsta VVD Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs.

RAS ir pasākumu kopums, kas nodrošina, ka saimnieciskās darbības veicējam – preces ražotājam vai importētājam ir finansiāla atbildība par sevis tirgū laistās preces radīto atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Līdz šim Latvijā jau vairākus gadus darbojušās RAS, kas paredzētas vides piesārņojuma mazināšanai, šādā veidā tiek nodrošināts, ka tādas valstī ievestās preces kā automašīnu riepas, elektriskās un elektroniskās iekārtas, vienreizlietojamie trauki, dzērienu iepakojums u.c. tiek apsaimniekotas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un aprites ekonomikas principiem.

RAS paredz, ka uzņēmumam, kas ražo vai ieved Latvijā iepriekš minētās preces, ir pienākums slēgt līgumu ar RAS (apsaimniekotāju), kas uzņemas pilnu atbildību par uzņēmuma saražotā vai ievestā preču apjoma radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Jaunizveidotās RAS objekts ir tabakas izstrādājumi ar filtriem, tai skaitā cigaretes, cigarillas un cigāri ar plastmasu saturošiem filtriem, atsevišķi vienreizlietojami plastmasu saturoši cigarešu filtri un arī karsēšanas iekārtām paredzētie izstrādājumi, kuru sastāvā ir plastmasu saturošs filtrs, piemēram, IQOS liekamās “cigaretes”.  RAS neattiecas uz neiesaiņotu tabaku, piemēram, lietošanai pīpē vai pašrocīgi uztītā cigaretē bez plastmasu saturoša filtra. Jaunizveidotais RAS neattiecas arī uz elektroniskajām cigaretēm, elektroniskajiem smēķēšanas izstrādājumiem, tomēr šādas iekārtas satur akumulatorus vai baterijas, līdz ar to tiek apsaimniekotas elektrisku un elektronisku iekārtu ražotāju atbildības sistēmu ietvaros.

Tabakas izstrādājumu RAS ietvaros apsaimniekotājs veic sekojošus pasākumus:

  • sadarbībā ar pašvaldībām nodrošina tabakas izstrādājumu ar filtriem radītā vides piegružojuma savākšanu un savākto atkritumu apsaimniekošanu. Apsaimniekotājs papildus nodrošina arī atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, piemēram, noteikta tipa atkritumu konteineru izvietošanu pašvaldības norādītās publiskās vietās, kur atļauts smēķēt;
  • nodrošina izmaksu segšanu pašvaldībai par tabakas izstrādājumu ar filtriem radītā vides piegružojuma savākšanu pašvaldības publiskās vietās un savākto atkritumu apsaimniekošanu;
  • organizē pasākumus, lai informētu patērētājus un veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu pareizu apsaimniekošanu atbilstoši likumā noteiktajām prasībām;
  • ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par pašvaldības publiskās vietās pieejamiem risinājumiem tabakas izstrādājumu ar filtriem atkritumu savākšanai.

RAS, kurām ir spēkā esošs līgums ar VVD par apsaimniekošanas plāna tabakas izstrādājumiem ar filtriem īstenošanu, meklē šeit.

RAS izveidota saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu, kura mērķis ir novērst un samazināt konkrētu plastmasu saturošu izstrādājumu ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi un cilvēku veselību, kā arī veicināt pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, izstrādājumiem un materiāliem, tādējādi sekmējot iekšējā tirgus efektīvu darbību.